De praktijk houdt lunchpause tussen 12:20 en 13:30 uur.

Voor spoedgevallen belt u met de dokterspost: 088-8765151